Paskelbta: 2021-09-09 16:07:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Nuosavybės teisė į visas „Ignitis gamyba“ akcijas perrašyta „Ignitis grupei“

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad vykdant 2021 m. rugpjūčio 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo (toliau – Teismas) sprendimą, vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai rugsėjo 9 d. jos dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ (toliau – „Ignitis gamybos“) smulkiesiems akcininkams (teisėtiems jų teisių perėmėjams), akcijas laikiusiems asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose,  pervedė lėšas už jų turėtas akcijas. Akcininkams (teisėtiems jų teisių perėmėjams), „Ignitis gamyba“ akcijas laikiusiems emitento apskaitoje, pinigai bus pervesti pateikus prašymą SEB bankui (žr. žemiau).

Vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai rugsėjo  9 d. padarė įrašus akcijų sąskaitose apie nuosavybės teisės į likusių 574 803 vnt. „Ignitis gamybos“ akcijų perėjimą Bendrovei ir nuo šios dienos 100 proc. „Ignitis gamybos“ akcijų priklauso Bendrovei.

Lėšos už „Ignitis gamyba“ akcijas pervestos tiems akcininkams (teisėtiems jų teisių perėmėjams), kurie akcijas laikė asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Tie akcininkai (teisėti jų teisių perėmėjai), kurie akcijas laiko emitento apskaitoje, lėšas galės gauti nuo rugsėjo 9 d. kreipdamiesi į SEB banką. Tam reikia pateikti laisvos formos prašymą:

  • SEB banko klientai tai gali padaryti atvykę į banko skyrių arba prisijungę prie savo el. banko, nurodydami už kokios bendrovės akcijas turi būti atsiskaityta bei asmeninės lėšų sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti pervestos lėšos;
  • ne SEB banko klientai prašymą atsiskaityti už akcijas gali pateikti iš anksto užsiregistravę į konsultaciją banko skyriuje. Asmenys vizito metu privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą bei nuosavybės teisę į turėtas akcijas patvirtinantį dokumentą.

Kaip Bendrovė skelbė anksčiau, 2021 m. rugpjūčio 27 d. (nuoroda) Teismas tenkino Bendrovės pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir pripažino, kad likusios 574 803 vnt. privalomo jos dukterinės bendrovės „Ignitis gamyba” akcijų pardavimo metu neparduotos akcijos, kurių savininkai bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyti kaip mirę, yra Bendrovės nuosavybė, bei įpareigojo akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose apie nuosavybės teisės perėjimą Bendrovei.

Bendrovė taip pat primena, kad 2021 m. balandžio 30 d. Teismas jau buvo priėmęs sprendimą byloje, kurioje „Ignitis gamybos” akcininkai nebuvo nustatyti kaip mirę, ir tenkino Bendrovės pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, pripažindami, kad 11 113 442 vnt. iš 11 688 245 vnt. privalomo „Ignitis gamyba“ akcijų pardavimo metu neperleistos akcijos yra Bendrovės nuosavybė, bei įpareigojo akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose apie nuosavybės teisės perėjimą Bendrovei (nuoroda). Minėtas teismo sprendimas jau yra įvykdytas bei įsiteisėjo.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ Ryšių su visuomene vadovas
Arturas.ketlerius@ignitis.lt
Tel. +370 620 76076