Lithuanian
Paskelbta: 2022-10-31 09:00:00 CET
AB "Baltic Mill"
Kita informacija

Pranešimas apie AB Baltic Mill visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus

Vievis, Lietuva, 2022-10-31 09:00 CET -- 2022 m. spalio 28 d. įvyko AB „Baltic Mill“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris priėmė šiuos sprendimus :

  1. Patvirtino 2022 m. birželio 30 d. pasibaigusių finansinių metų metines audituotas Bendrovės ir konsoliduotas finansines ataskaitas bei konsoliduotą metinį pranešimą;
     
  2. Patvirtino Bendrovės pelno paskirstymo projektą, pagal kurį laikotarpio rezultatas perkeltas paskirstymui į kitus finansinius metus.

 

Vygantas Reifonas
AB „Baltic Mill“ direktorius
+ 370 687 21603