Paskelbta: 2013-10-01 13:30:40 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-10-01 13:30 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 26,9339 154,7009 910,1015 442555,9057
Finasta Russia TOP20 Subfund 24,7212 84,2791 808,618 149780,9305
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,2183 2221,3627 0 306905,4427
Finasta Baltic Fund 26,1105 0 325,177224 94767,618316

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813