Paskelbta: 2021-02-09 09:00:00 CET
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

LITGRID AB generaliniu direktoriumi paskirtas Rokas Masiulis

LITGRID AB (juridinio asmens kodas: 302564383, registruotos buveinės adresas: Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, LT-05131 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba, įvertinusi viešos atrankos rezultatus ir  kandidato kompetenciją bei patirtį, LITGRID AB generaliniu direktoriumi paskyrė Roką Masiulį nuo 2021 m. vasario 22 d., kai, laikantis energijos perdavimo ir gamybos veiklų atskyrimo principų, bus užbaigtas jo atsistatydinimo procesas iš AB „Vilniaus šilumos tinklai” valdybos nario pareigų.

LITGRID AB vadovo pareigose R. Masiulis pakeis nuo 2020 m. spalio 16 d. laikinai generalinio direktoriaus pareigas einantį Vidmantą Grušą, kuris tęs darbą Perdavimo tinklo departamento direktorius pareigose.

Pagal gerosios valdysenos praktiką kandidatą LITGRID AB valdybai padėjo atrinkti UAB „EPSO-G" atlygio ir skyrimo komitetas, kuriame daugumą sudaro nepriklausomi nariai. Užtikrinant atrankos skaidrumą ir nešališkumą, buvo pasitelkta tarptautinė personalo paieškos ir atrankos agentūra „MPS Baltic“. 2020 m. spalio 27 d. prasidėjusioje LITGRID AB generalinio direktoriaus atrankoje pagal visiems iš anksto žinomas sąlygas ir vienodus kvalifikacinius reikalavimus dalyvavo 15 kandidatų, jos metu pokalbiai vyko su 11 kandidatų.

Valdybos sprendimas skirti R. Masiulį LITGRID AB generaliniu direktoriumi priimtas po kandidato patikros pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir Korupcijos prevencijos įstatymų reikalavimus.

R. Masiulis yra Vilniaus universitete išsilavinimą įgijęs ekonomistas, tarptautinių santykių ir politikos mokslų magistras. 2014–2019 m. vadovavo Susisiekimo bei Energetikos ministerijoms, nuo 2010 m. ėjo generalinio direktoriaus pareigas AB „Klaipėdos nafta“ bendrovėje. R. Masiulis yra sukaupęs daugiau nei 13 m. auditoriaus patirties verslo konsultacijų ir audito bendrovėse.

R. Masiulis turi 10 m. darbo įmonių valdybose patirtį. Skyrimo metu R. Masiulis buvo Vilniaus licėjaus ir finansinių technologijų bendrovės  UAB „Connectpay" valdybų narys.

Pridedama:
1. Pranešimas žiniasklaidai. 

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
Mob. +370 613 19977
el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu

PriedasLitgrid pranesimas ziniasklaidai vadovo paskyrimas 2020 02 09_LT .pdf