English Lithuanian
Paskelbta: 2023-06-30 08:00:00 CEST
AB "Vilniaus baldai"
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2023 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys


Vilnius, Lietuva, 2023-06-30

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2023 finansinių metų devynių mėnesių pardavimai sudarė 71 546 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 72 881 tūkst. EUR).

Grupės 2023 finansinių metų devynių mėnesių grynasis nuostolis siekė 345 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 5 548 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 4 700 tūkst. EUR, prieš metus buvo 10 308 tūkst. EUR.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2023 m. finansinių metų trečiojo ketvirčio kovo – gegužės mėn. pardavimai sudarė 22 677 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 23 100 tūkst. EUR.

Grupės 2023 finansinių metų trečiojo ketvirčio kovo – gegužės mėn. grynasis pelnas siekė 1 703 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis nuostolis siekė 1 260 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 3 675 tūkst. EUR, prieš metus buvo 444 tūkst. EUR.Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Egidijus Žvaliauskas
Tel +370 (5) 2525700

PriedasSutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2023 m. devynis menesius pasibaigusius 2023 m. geguges 31 d..pdf