Published: 2020-03-16 10:37:58 CET
PFA Invest
Net Asset Value

Anmodning om suspension af PFA Invest Europa Value Aktier

Der er anmodet om suspension af følgende afdeling i Investeringsforeningen PFA Invest.

PFIEVA DK0060579183 PFA Invest Europa Value AktierSuspensionen foretages, da der ikke kan foretages korrekt fastsættelse af indre værdi grundet manglende / forkerte priser i underliggende værdipapirer.