English Lithuanian
Paskelbta: 2020-05-21 15:45:00 CEST
Nasdaq Vilnius
Išbraukimas iš sąrašų

AB Energijos skirstymo operatorius" ir AB "Ignitis gamyba" akcijos bus išbrauktos iš Oficialiojo prekybos sąrašo

2020 m. gegužės 21 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą išbraukti AB "Energijos skirstymo operatorius" (ESO1L, ISIN kodas LT0000130023) ir AB "Ignitis gamyba" (LNR1L, ISIN kodas LT0000128571) akcijas iš Oficialiojo prekybos sąrašo. Atsižvelgiant į finansinių priemonių pasiskirstymą tarp investuotojų ir galimą išbraukimo iš Oficialiojo sąrašo poveikį investuotojų interesams, AB "Energijos skirstymo operatorius" ir AB "Ignitis gamyba" akcijos bus išbrauktos nuo 2020 m. liepos 1 d. (paskutinė AB "Energijos skirstymo operatorius" ir AB "Ignitis gamyba" akcijų prekybos Nasdaq Vilnius diena yra 2020 m. birželio 30 d.).

Šios finansinės priemonės bus išbraukiamos iš Oficialiojo prekybos sąrašo Bendrovių prašymu, vadovaujantis AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklių 18.3, 18.4 ir 19.3 punktų nuostatomis.

2019-12-04 Bendrovių neeiliniai visuotiniai akcininkų susirinkimai priėmė sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Nuo 2020-04-03 iki 2020-04-22 pagrindinis bendrovės akcininkas UAB "Ignitis grupė" įgyvendino oficialų siūlymą supirkti visas likusias Bendrovės akcijas, po kurio jam priklausė 97,66% AB "Energijos skirstymo operatorius" ir 97,45% AB "Ignitis gamyba" akcijų.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.