Paskelbta: 2021-09-17 12:50:31 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. rugsėjo 16 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-09-17 12:50 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. rugsėjo 16 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 44,7506 19,9103 0 143251,0951
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,2872 0 0 282788,5855
INVL Baltijos fondas 49,0954 42,331665 0 211579,274104

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com