Avaldatud: 2021-06-10 10:25:44 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Mainor Ülemiste AS võlakirjade kauplemisele võtmine Nasdaq Balti alternatiivturule First North

Tallinn, Eesti, 2021-06-10 10:25 CEST --

Vastavalt Nasdaq Tallinna Börsi juhatuse 01. juuni 2021. a otsusele võetakse Mainor Ülemiste AS-i kuni 150 000 võlakirja nimiväärtusega 100 eurot  (Mainor Ülemiste võlakiri 2026, ISIN kood: EE3300002138) kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North tingimusel, et:

  • pakkumine on toimunud vastavalt Ettevõtte Kirjelduses kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • pakutavad võlakirjad on emiteeritud ning kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
  • emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.

Seisuga 10.06.2021. a on mainitud tingimused täidetud. Eeltoodust tulenevalt on 50 000
Mainor Ülemiste AS-i ülalnimetatud võlakirja kauplemisel Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North alates reedest, 11. juuni 2021. a või sellele lähedane järgmine kuupäev.

 

Täiendav info:

Emitendi nimi Mainor Ülemiste AS
Emitendi lühinimi MAY
ISIN kood EE3300002138
Lunastamiskuupäev 10.06.2026
Väärtpaberite nimiväärtus 100 EUR
Väärtpaberite arv 50 000
Kogunimiväärtus 5 000 000 EUR
Tellimusraamatu lühinimi MAYB047526FA
Intressimäär 4,75%
Intressimakse kuupäevad 2 korda aastas
  10.juuni; 10.detsember

 

 

Mainor Ülemiste AS-i nõustaja on Redgate Capital AS.

Mainor Ülemiste AS-i Ettevõtte Kirjeldus on teatele lisatud.

 

Nasdaq First North on mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF - Multilateral Trading Facility) ehk nn. alternatiivturg, mida korraldavad Nasdaq Põhja- ja Baltimaade börsid lisaks reguleeritud turule. First North ei ole reguleeritud turg Euroopa Liidu õiguse tähenduses. Ettevõtted, kelle väärtpaberitega First Northil kaubeldakse, ei pea täitma mitte reguleeritud turu suhtes kehtestatud nõudeid, vaid First Northi reglemendis sätestatud nõudeid ning need nõuded ja regulatsioonid on leebemad kui põhiturul noteeritud ettevõtetele. Igal First Northil kauplemist alustaval ettevõttel peab olema sõlmitud leping nõustajaga, kes hindab ettevõtte sobivust turul kauplemiseks ja jälgib, et ettevõtte tegevus oleks kooskõlas reeglitega.

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.


Mainor Ulemiste 10-06-2026 Unsecured Notes_Company presentation_May2021.pdf