Danish
Offentliggjort: 2021-07-13 16:18:22 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 27. juli 2021 kl. 9.00 i Kapitalforeningen Accunia Invest

Generalforsamlingen finder sted hos foreningens forvalter, ACM Forvaltning A/S, St. Regnegade 5,1, 1110 København K.

DAGSORDEN

  • Forslag om vedtægtsændringer
    Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af § 6 vedr. i vedtægterne om afdelinger og investeringsuniverser.

Dagsorden og tilhørende bilag samt fuldstændige forslag er vedhæftet denne meddelelse og er tilgængelige på accunia-invest.dk.

København, den 13. juli 2021
Bestyrelsen for Kapitalforeningen Accunia Invest

Vedhæftede filerGF-indk - KFAI - 2021-07-27.pdf
Vedtgt KFAI EGF jul21 mu.pdf