Avaldatud: 2017-10-24 07:00:00 CEST
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2017. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

LHV teenis üheksa kuuga 15,4 miljonit eurot puhaskasumit

Kolmandas kvartalis teenis AS LHV Group 5,5 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit: panga kasum oli 4,0 miljonit eurot, varahalduse kasum 1,7 miljonit eurot ja Leedu äriüksuse Mokilizingase kasum 0,1 miljonit eurot. LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 18,1%.

Konsolideerimisgrupi kasum oli kolmandas kvartalis 0,6 miljoni euro võrra suurem kui II kvartalis ja 0,3 miljonit eurot väiksem kui aasta tagasi.

Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas teises kvartalis 49 miljoni euro võrra (+8%; +60 miljonit eurot II kvartalis) 656 miljoni euroni. Konsolideeritud hoiused kasvasid rekordilised 260 miljonit eurot (+26%; +210 miljonit eurot II kvartalis) 1268 miljoni euroni. Hoiuste kasvu peamine allikas oli üks maksevahendajast klient, kelle puhul on ootuspärane ka hoiuste vähenemise võimalus lähiajal.

LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 33 miljoni euro võrra (+3%; +14 miljonit eurot II kvartalis), ulatudes 1067 miljoni euroni. Laenude allahindluse kulu oli III kvartalis 1,3 miljonit eurot (1,8 miljonit eurot II kvartalis).

AS-i LHV Group 2017. aasta esimese üheksa kuu konsolideeritud kasum oli 15,4 miljonit eurot: pank teenis sellest 11,6 miljonit eurot, varahaldus 4,0 miljonit eurot ja Leedu äriüksus 0,6 miljonit eurot. Üheksa kuu kasum on 1,2 miljonit eurot suurem kui eelmisel aastal.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu pidas ettevõtte kolmandat kvartalit tugevaks:
"Suutsime kvartali jooksul kinnistada teesi, et Eestis on meil ruumi kasvada mitu korda. Panga klientide arv suurenes ligikaudu 5 000 ning laenuportfell 48 miljoni euro võrra. LHV tugevaid alustrende on toetamas ka Eesti majanduskeskkond. Hea on see, et pikaajalisest potentsiaalile alla jäänud aktiivsest vindumise faasist on Eesti välja jõudnud tugeva majanduskasvu perioodi. Krediiditurg on püsinud tugevana.

Samas näeme ennast üha enam ettevõttena, kes soovib hakkama saada tugevas rahvusvahelises konkurentsis ja leida uusi ärivõimalusi muutuvas maailmas. LHV eelistab käia muutuste esirinnas ning seepärast oleme tegemas jätkuvaid pingutusi laienemaks Ühendkuningriigi turule. LHV Panga filiaali avamine Londonis aitab paremini teenindada sealseid finantstehnoloogia ettevõtteid. Meie roll on olla neile vahelüliks tehnoloogiaettevõtete ja panganduse infrastruktuuri vahel.

Panga tegemistest sooviks eraldi esile tõsta videotuvastuse pakkumise suhteliselt head algust. Muu hulgas võiks videotuvastuse võimalus sobida ka nende linnade klientidele, kus oleme juba kohal pangaautomaadi ja kodulaenu võimekusega nagu näiteks Pärnu, Viljandi ja Rakvere. Panustasime ka elektrooniliste teenuste mugavamaks muutmisele – laenulepingud on nüüd nii internetipangas kui ka mobiilipangas. Panga kolmandat kvartalit iseloomustas jätkuv tugev klientide aktiivsus ning laenude ja hoiuste kasv. Kvartaliga kasvas uute klientide hulk 5000 võrra ja klientide koguarv ületas 128 000. LHV roll Eesti panganduses on kasvanud – Eesti Pank on indikeerinud et 2018. aasta algusest saab pank üheks neljast süsteemselt olulisest pangast Eestis ja hädaolukorra seaduse järgi neljandaks elutähtsat teenust osutavaks pangaks Eestis.

LHV pensionifondid eristuvad konkurentidest aktiivse juhtimise poolest, mis on väljendunud viimaste kvartalite suuremates börsivälistes investeeringutes Eestisse. Aktiivne juhtimine tähendab muu hulgas, et investeerimisel on meie fookus uutel projektidel, mitte olemasoleva vara ostmisel. Erinevus investeerimisstrateegias tähendab ka erinevust tootlustes. Usume, et kõrgelt hinnastatud väärtpaberiturgude taustal on meie valitud investeerimisstrateegia klientide pikaajalistes huvides.

II samba aktiivsete klientide arv suurenes kvartaliga 0,3 tuhande võrra (II kvartalis vähenes 0,9 tuhande võrra) 178 000-ni. Kvartali jooksul toimusid mitmed fonde puudutavad muudatused: ühendati kaks kolmanda samba fondi, muutusid kahe fondi tingimused ja depoopank ning teavitasime aktiivselt juhitud pensionifondide tingimuste muutumisest alates 2018.

Meie Leedu äriüksuse Mokilizingase kasum oli III kvartalis 0,1 miljonit eurot,  mis on 0,1 miljoni euro võrra vähem kui eelmises kvartalis. Finantseerimisportfell suurenes kvartaliga 4,2 miljoni euro võrra ja oli kvartali lõpuks 38 miljonit. Portfelli krediidikvaliteet püsib stabiilsena.

LHV väljavaade ülejäänud aastaks on hea. Soovime kasvada kõigis oma ärisuundades. Üheksa kuu kokkuvõttes edestame veebruaris avaldatud finantsplaani puhaskasumi osas 0,3 miljoni euro võrra, 21,8 miljoni euro suurust kasumiprognoosi me hetkel muutmas pole."

 

Kasumiaruanne, EURt  III kv 2017 II kv 2017 9 kuud 2017 9 kuud 2016
   Neto intressitulu 8 863 8 607 25 634 21 714
   Neto teenustasutulu 5 695 5 213 16 193 13 339
   Neto finantstulud 74 930 1 400 1 794
   Muud tegevustulud -36 -84 -143 95
Tulud kokku 14 596 14 665 43 084 36 942
   Personalikulu -3 508 -3 621 -10 719 -9 778
   Kontorikulud -406 -374 -1 217 -1 113
   IT kulud -466 -438 -1 320 -1 286
   Turunduskulud -1 281 -1 118 -3 505 -3 098
   Muud tegevuskulud -2 177 -2 376 -6 698 -5 812
Kulud kokku -7 838 -7 926 -23 459 -21 087
Ärikasum 6 759 6 739 19 625 15 856
Kasum enne allahindlusi 6 759 6 739 19 625 15 856
   Laenude allahindlus -1 261 -1 839 -3 193 -1 497
   Tulumaksukulu -42 -21 -1 046 -201
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt 5 456 4 878 15 385 14 159
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt 0 0 0 0
Puhaskasum 5 456 4 878 15 385 14 159
   Vähemusosaluse osa 429 458 1 468 1 240
   Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 4 420 4 420 8 890 7 574

 

Bilanss, EURt  sept.17 juuni.17 sept.16
   Raha ja raha ekvivalendid 696 392 488 630 315 316
   Finantsvarad 61 583 60 676 77 681
   Laenud klientidele 663 941 613 366 483 597
   Laenude allahindlus -8 409 -7 314 -5 297
   Nõuded klientide vastu 8 745 4 352 2 739
   Muud varad 12 933 11 551 11 850
Varad kokku 1 435 184 1 171 261 885 886
      Nõudmiseni hoiused 1 144 114 868 348 578 488
      Tähtajalised hoiused 124 036 139 706 162 465
      Saadud laenud 16 190 836
   Võlgnevused klientidele 1 268 166 1 008 244 741 789
   Muud kohustused 15 214 17 749 11 372
   Allutatud laenud 30 900 30 900 30 900
Kohustused kokku 1 314 279 1 056 893 784 061
Omakapital 120 905 114 368 101 824
   sh vähemusosaluse osa 6 787 6 358 4 481
Kohustused ja omakapital kokku 1 435 184 1 171 261 885 886

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded/.

LHV Group korraldab III kvartali majandustulemuste tutvustamiseks investorkohtumise, mis leiab aset 24. oktoobril 2017 algusega kell 18 LHV Tallinna kliendikontoris (Tartu mnt 2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda aadressil https://fp.lhv.ee/academy/464.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 350 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 128 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 178 000 aktiivset klienti.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee


Faktiraamat EST 2017-Q3.pdf
LHV Group 2017-Q3 investoresitlus EST.pdf
LHV Group vahearuanne 2017-Q3.pdf