English Lithuanian
Paskelbta: 2022-09-29 16:45:50 CEST
Modus grupė
Tarpinė informacija

CORRECTION: UAB „Modus Grupė“ 2022 m. pirmojo pusmečio konsoliduoti rezultatai

Vilnius, Lithuania, 2022-09-29 16:45 CEST --

Patikslinimas: pridėtas pasirašytas Konsoliduotasis tarpinis pranešimas ir sutrumpintos konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos už 2022 m. I pusmetį.

 

UAB „Modus Grupė“ (toliau – Bendrovė) yra uždaroji akcinė bendrovė, kurios visos akcijos priklauso kontroliuojančiai įmonei MG NL holding B.V. Bendrovės veikla – konsultacinė valdymo veikla. Bendrovės kontroliuojamos įmonių grupės pagrindinės veiklos apima prekybą automobiliais, mobilumo sprendimus ir investicijų valdymą.  

2022 m. I-ąjį pusmetį konsoliduotos Bendrovės pardavimo pajamos siekė 191 066 tūkst. Eur ir buvo 25 proc. mažesnės nei 2021 m. I-ąjį pusmetį (254 739 tūkst. Eur).  

2022 m. I-ojo pusmečio konsoliduota EBITDA sudarė 19 448 tūkst. Eur (2021 m. I-ojo pusmečio – 13 296 tūkst. Eur) ir augo 46,27 proc. 19 448 tūkst. Eur pajamos sudaro EBITDA iš pagrindinės veiklos (2021 m. I-ąjį pusmetį – 12 818 tūkst. Eur). Kitos veiklos pajamų negauta (tuo pačiu laikotarpiu 2021 m. EBITDA iš kitos veiklos sudarė 478 tūkst. Eur). 

Konsoliduotasis pelnas prieš apmokestinimą 2022 m. I-ąjį pusmetį siekė 16 355 tūkst. Eur ir buvo 50,03 proc. didesnis nei per praėjusį ataskaitinį laikotarpį, kai pelnas prieš apmokestinimą buvo 10 901 tūkst. Eur. Konsoliduotasis grynasis pelnas 2022 m. I-ąjį pusmetį sudarė 14 713 tūkst. Eur (2021 m. I-ąjį pusmetį – 9 887 tūkst. Eur). 

         Kontaktinis asmuo:
         Ugnė Bartašiūtė
         Komunikacijos vadovė
         El. p. ugne.bartasiute@modus.group
         Mob. +370 614 74 046


UAB Modus Grupe_Konsoliduotasis tarpinis pranesimas ir sutrumpintos konsoliduotosios tarpines finansines ataskaitos uz 2022 m. I pusmeti neaudituota.pdf