Paskelbta: 2020-11-04 15:44:11 CET
Amber Grid
Tarpinė informacija

„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2020 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva.

„Amber Grid“ skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic  2020 m. 9 mėnesių veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2020 m. 9 mėnesių pajamos – 38,2 mln. Eur (2019 m. 9 mėnesių – 38,7 mln. Eur);
• 2020 m. 9 mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 10,8 mln. Eur (2019 m. 9 mėnesių – 9,3 mln. Eur);
• 2020 m. 9 mėnesių grynasis pelnas –  13,5 mln. Eur (2019 m. 9 mėnesių – 7,8 mln. Eur).

2020 m. 9 mėnesių EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 19,4 mln. Eur, palyginti su 2019 m. 9 mėnesiais (17,2 mln. Eur) padidėjo 12,8 proc.

Pridedama:
1. AB „Amber Grid“ sutrumpintos konsoliduotosios ir bendrovės finansinės ataskaitos 2020 m. rugsėjo 30 d.;
2. Atsakingų asmenų patvirtinimas;
3. Pranešimas žiniasklaidai.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt

Priedai


Amber Grid 2020 Q3 Finansines ataskaitos.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
Pranesimas ziniasklaidai.pdf