Published: 2020-03-20 09:00:57 CET
Medicinos bankas
Metinė informacija

Pranešimas dėl banko finansinės ataskaitos už 2019 metų dvylikos mėnesių laikotarpį

Medicinos banko 2019 m. audituotas pelnas - 4 mln. EUR

Vilnius, March 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2019 m. UAB „Medicinos bankas“ uždirbo 3,99 mln. eurų audituoto grynojo pelno – 64 proc. daugiau nei 2018 m. (2,44 mln. eurų), Banko grupė – 3,85 mln. eurų, 61 proc. proc. daugiau nei prieš metus (2,39 mln. eurų).

Pernai užfiksuotas pajamų augimas visose banko veiklos srityse – veiklos pajamos didėjo 20 proc. (3,2 mln. eurų) ir pasiekė 19,3 mln. eurų.

Banko operacinės išlaidos 2019 m. padidėjo 11 proc., arba 1,3 mln. eurų, iki 13,7 mln. eurų. Jų augimą lėmė atlyginimų ir nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimas. Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimo išlaidos sumažėjo 0,4 mln. eurų iki 13,7 mln. eurų.

„Rezultatams esminės įtakos turėjo padidėjusios teikiamų paslaugų apimtys trijose strateginėse mūsų banko veiklos srityse. Tai – smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas, paslaugos privatiems asmenims, žemės ūkio kreditavimas. 2019 m. jautėme gerokai išaugusį smulkaus ir vidutinio verslo poreikį kreditavimui, įmonės aktyviau ieškojo finansinių instrumentų tiek investiciniams projektams, tiek apyvartinėms lėšoms. Pasiteisino mūsų įdiegta elektroninė sparčiųjų verslo kreditų paslauga ir požiūris į individualius finansavimo sprendimus“, – sako Medicinos banko administracijos vadovė Dalia Klišauskienė.

2019 m. pabaigoje banko turtas sudarė 356 mln. eurų, per metus jis padidėjo 28 mln. eurų, arba 9 proc. Banko akcininkų nuosavybė 2019 m. pabaigoje buvo 34,6 mln. eurų, ji per metus išaugo 4 mln. eurų, arba 13 proc. Banko paskolų portfelis per metus padidėjo 34 mln. eurų arba 20 proc. iki 204 mln. eurų. Banko indėlių portfelis per metus išaugo 23 mln. eurų arba 8 proc. iki 301 mln. eurų.

Banko kapitalo pakankamumo rodiklis 2019 m. pabaigoje siekė 17,63 proc.

Priedas

         More information: Director of Accounting and Reporting Department, Chief Accountant of Medicinos Bankas Aleksėjus Tonkich. Phone + 370 698 34055, E-mail: aleksejus.tonkich@medbank.lt


MB FA 2019 lt.pdf