English Estonian
Avaldatud: 2021-12-23 16:00:00 CET
Bercman Technologies
Börsiteade

Väärtpaberite vahetuslepingus kokkulepitud tehingute lõpuleviimine; Krakul OÜ omandamine

22.11.2021 sõlmisid AS Bercman Technologies (edaspidi Bercman), Krakul Holding OÜ (edaspidi KH) ja Krakul OÜ (edaspidi Krakul) tingimusliku osaühingu osa ja aktsiaseltsi aktsiate vahetuslepingu (edaspidi Leping). Lepingu esemeks on Bercmani poolt 100%-lise osaluse omandamine Krakulis, kusjuures nimetatud osaluse omandamise eest tasutakse Bercmani aktsiates. Leping sõlmiti tingimuslikuna. Üheks Lepingus kokkulepitud tehingute lõpuleviimise eeltingimuseks oli Lepingu heakskiitmine ning Bercmani aktsiakapitali suurendamise otsustamine Bercmani aktsionäride üldkoosoleku poolt.

01.12.2021 toimunud Bercmani erakorraline üldkoosolek otsustas ühehäälselt Lepingu heaks kiita; samuti otsustas nimetatud üldkoosoleku Bercmani aktsiakapitali suurendamise ja Bercmani aktsiate väljalaskmise Krakuli ainuosanikule KH-le.

Täna, 23.12.2021, viidi Lepingus kokkulepitud tehingud lõpule ning Bercman omandas 100%-lise osaluse Krakulis. Bercman esitas täna Eesti Väärtpaberite Registri pidajale taotluse uute Bercmani aktsiate registreerimiseks ning esitab avalduse Bercmani aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmiseks niipea, kui uued aktsiad on Eesti Väärtpaberite Registris registreeritud. Samuti taotleb Bercman uute aktsiate kauplemisele võtmist mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.

Bercman on 2016. aastal asutatud süvatehnoloogia ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on liiklusohutust suurendavate toodete ja teenuste arendamine ja müümine. Ettevõtte missiooniks on liiklussurmade elimineerimine. Lisaks soovime kaasa aidata isejuhtivate sõidukite levikule. Võttes arvesse tulevikuväljavaateid automaatsete ja autonoomsete sõidukite leviku osas usub ettevõte, et valdkonna areng on paljulubav ning pakub häid võimalusi ettevõtte kiireks globaalseks laienemiseks. 

         Täiendav informatsioon:
         Mart Suurkask
         AS Bercman Technologies juhataja
         Telefon: +37253402902
         E-post: mart.suurkask@bercman.com