English Lithuanian
Paskelbta: 2022-05-03 15:10:00 CEST
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimą

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba 2022 m. gegužės 3 d. šaukia neeilinį visuotinį Grupės akcininkų susirinkimą (toliau – VAS).

VAS įvyks 2022 m. gegužės 24 d. (antradienį) 13.00 val. (Vilniaus laiku), Business Garden Vilnius verslo centras, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Akcininkų registracijos pradžia – 12.00 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 12.45 val. (Vilniaus laiku).

Atvykstantiems į VAS būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Įgaliotam atstovui papildomai būtina turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

VAS darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:

  • dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.
  • dėl AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo mažinimo.

Dėl tebesitęsiančio neužtikrintumo dėl COVID-19 pandemijos ir galiojančių apribojimų, Grupė:

  • prašo informuoti apie ketinimą dalyvauti VAS asmeniškai ne vėliau kaip 2 darbo dienos prieš VAS (arba iki 2022 m. gegužės 20 d. imtinai) el. paštu IR@ignitis.lt;
  • pasilieka teisę neleisti dalyvauti VAS tiems akcininkams arba tiems, dėl kurių sveikatos būklės kyla pagrįstų abejonių;

Bendrąjį balsavimo biuletenį ir informaciją apie jo pasirašymą ir pateikimą galima rasti Grupės interneto svetainėje:  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

Priedai05-03 Bendrasis balsavimo biuletenis.pdf
05-03 Pranesimas apie neeilini akcininku susirinkima.pdf