Publicēts: 2019-06-06 09:35:27 CEST
PATA Saldus
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Paziņojums par valdes sastāvu

 Akciju sabiedrība  “PATA Saldus” paziņo, ka 2019. gada 04. jūnijā tiek mainīts valdes sastāvs.   

 

Valdes locekļa amatu atstāj – Arvis Tone.

Amatu saglabā valdes priekšsēdētājs - Gatis Zommers

Amatu saglabā valdes locekļi -  Ilze Bukulde un Jānis Mierkalns.

 

 

 

Kontaktinformācija:

Valdes priekšsēdētājs Gatis Zommers

Tālrunis: +37163807072

E-pasts: info@patasaldus.lv