Offentliggjort: 2016-08-19 12:00:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 79, 2016 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. oktober 2016.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer
pr.
1. oktober 2016, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav
om
offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse
i
værdipapirhandelslovens § 27 a, stk. 1.

I forbindelse med overgangen til den
nye udtrækningsprocedure, der bl.a. er
beskrevet i en fælles pressemeddelelser
fra Realkreditforeningen og
Realkreditrådet, beregnes den endelige
udtrækningsprocent først to dage før
terminsdagen.

Spørgsmål kan rettes til
Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.


Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


Udtrkning pr. 1. oktober 2016.xml