Avaldatud: 2021-01-17 20:58:59 CET
PRFoods
Börsiteade

AS’i PRFoods 2020/2021. majandusaasta 2. kvartali ja 6 kuu esialgne konsolideeritud auditeerimata müügikäive

PRFoodsi 2020/2021. aasta teise kvartali auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 17,07 miljonit eurot. Võrreldes eelmise kvartaliga s.o esimese kvartaliga käive tõusis 33,9% (1kv 2020/2021: 12,74 miljonit eurot), sealhulgas tõusis müük jaekettides 30,7% hulgimüügi sektoris 43,6% ja HoReCa sektoris 14,2%. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes  langes müük 32,9% (2kv 2019/2020: 25,43 miljonit eurot), müügilangus HoReCa sektoris oli 52,7% ja hulgimüügis 60,9%. Jaekettides oli müügitõus 3,2%.

Indrek Kasela, PRFoods juhataja kommentaar:

„Koroona mõju jätkub kalasektoris ning nagu ka eelmises teates märkisime, et HoReCa sektor, mis moodustab kogu lõhe- ja forellikaubandusest ca 1/3 nii globaalselt kui regionaalselt, ei taastu järgneva 12 kuu jooksul endisele tasemele. Aasta lõpp tõi üle-Euroopaliselt ulatuslikud piirangud jõulude tähistamisel ning Suurbritannia oli täiskarantiinis. Detsembris olid värske lõhe ja forelli hinnad viimase 12 aasta madalaimad, mis on täielik anomaalia, aga kirjeldab olukorda turul, kus on ülepakkumine. Vaktsiinide tulek on andnud lootust, et suvest võime näha HoReCa taastumist. Positiivse poole pealt näeme tooraine madalate hindade püsimist, mis eriti John Ross Jr puhul on aidanud hoida kasumlikkust samal tasemel COVID-19 eelse tasemega. Teine positiivne aspekt on jaekettide osakaalu pidev tõus müügis, ning ka tulevikus peame HoReCa osakaalu väheolulisemaks meie tegevuses. Vastavalt muutunud turuolukorrale korrigeerime ka oma kulubaasi erinevates tütarettevõtetes.“
Majandusaasta teises kvartalis langes käive kõikide tooterühmade lõikes võrreldes eelmise majandusaasta teise kvartaliga. Värske kala ja kalafilee tooterühma, mis moodustas tooteportfellist 32% (2kv 2019/2020: 45%), käive langes enam kui poole võrra võrreldes eelmise majandusaasta teise kvartaliga. Suitsutatud toodete, mis moodustasid kogumüügist 47% (2kv 2019/2020: 36%), müügikäive vähenes majandusaastate võrdluses 13,4%.

Käive toodete lõikes, mln EUR2kv 20/212kv 19/20Muutus, EURMuutus, %
Värske kala ja kalafilee5,5111,35-5,84-51,4%
Suitsutatud tooted7,969,20-1,23-13,4%
Muud kalatooted3,594,88-1,29-26,4%
Muu käive0,000,01-0,01-90,9%
Kokku 17,0725,43-8,37-32,9%

Kliendigruppide lõikes oli teises kvartalis müügitõus jaekettides 3,2%. HoReCa ja hulgimüügi sektoris oli müügi vähenemine vastavalt 52,7% ja 60,9%. Jaekettide osakaal kogumüügist moodustas majandusaasta teises kvartalis 57%, hulgimüük 20%, HoReCa 17%. Eelmise majandusaasta teises kvartalis olid osakaalud vastavalt 37%, 35% ja 24%.

Käive kliendigrupiti, mln EUR2kv 20/212kv 19/20Muutus, EURMuutus, %
Jaeketid9,709,400,303,2%
Hulgimüük3,458,83-5,38-60,9%
HoReCa2,846,01-3,16-52,7%
Muu käive1,071,19-0,12-10,1%
Kokku 17,0725,43-8,37-32,9%

Kolme suurema sihtturu käive majandusaasta teises kvartalis oli 14,84 miljonit eurot ja see moodustas 87% kogukäibest võrreldes eelmise aasta sama perioodi käibega 21,80 miljonit eurot ja osakaaluga 86%. Muudest riikidest on jätkuvalt kõige suurema osakaaluga müük Lätti.

Käive riigiti, mln EUR2kv 20/212kv 19/20Muutus, EURMuutus, %
Soome11,0115,84-4,83-30,5%
Suurbritannia2,733,46-0,73-21,2%
Eesti1,112,50-1,39-55,7%
Läti0,741,72-0,98-56,9%
Muud riigid1,481,92-0,43-22,6%
Kokku 17,0725,43-8,37-32,9%

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee