Publicēts: 2019-02-22 16:17:18 CET
PATA Saldus
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Paziņojums par valdes sastāvu

 Akciju sabiedrība  “PATA Saldus” paziņo, ka 2019. gada 21. februārī tiek mainīts valdes sastāvs.   

Valdes priekšsēdētāja amatu atstāj – Andris Krastiņš.

Valdes loceklis Gatis Zommers ieņem valdes priekšsēdētāja amatu.

Valdē iecelta jauna amatpersona-valdes loceklis Arvis Tone.

Amatu saglabā valdes locekļi -  Ilze Bukulde un Jānis Mierkalns.

 

Informācija par valdes priekšsēdētāju - Gatis Zommers

Dzimis 1976. gadā. Ieguvis inženiera kvalifikāciju kokapstrādes specialitātē Latvijas lauksaimniecības universitātē. AS "PATA Saldus" Kokzāģētavu vadītājs kopš 1999. gada.

Gatim Zommeram pieder 6773 gb  uzņēmuma personāla akcijas.

 

Informācija par valdes locekli - Arvis Tone

Dzimis 1981. gadā. Ieguvis inženiera kvalifikāciju mežsaimniecības specialitātē Latvijas lauksaimniecības universitātē. AS "PATA Saldus” strādā kopš 2004. gada.

Arvim Tonem nepieder uzņēmuma akcijas.

 

 

Kontaktinformācija:

Valdes priekšsēdētājs Gatis Zommers

Tālrunis: +37163807072

E-pasts: info@patasaldus.lv