English Latvian
Publicēts: 2019-05-30 14:29:25 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Uzsākta AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” obligāciju kotēšanas procedūra

Pamatojoties uz 2019. gada 30. maijā saņemto kotēšanas pieteikumu, Nasdaq Riga ir uzsākusi kotēšanas procedūru AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” obligāciju, kuru emisija veikta saskaņā ar 2019.gada 27.maijā apstiprinātajiem Galīgajiem Noteikumiem, iekļaušanai Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā:

 

 ISIN Nominālvērtība Emisijas apjoms Valūta Dzēšanas termiņš
LV0000880037 1 000 15 000 000 EUR 07.03.2025

 

Tā ir papildus obligāciju emisija 2018.gada 7.martā saskaņā ar Altum 2017.gada 30.augusta pirmās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā ietvertajiem obligāciju vispārīgajiem noteikumiem emitētajām EUR 10 000 000 1,3% obligācijām ar dzēšanas termiņu 2025.gada 7.martā (ISIN kods: LV0000880037), kas kopš 2018. gada 15. marta ir iekļautas Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.     

Nasdaq Riga valdes lēmums par obligāciju iekļaušanu tiks paziņots nekavējoties pēc tā pieņemšanas.

Pielikumā: AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts un galīgie noteikumi.


 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.


ALTUM updated Final Terms.pdf
Doc ALTUM Base Prospectus fin.pdf