Julkaistu: 2019-05-16 15:20:00 CEST
Componenta Oyj
Yhtiökokouksen päätökset
Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Componenta Oyj:n pörssitiedote 16.5.2019 klo 16.20

Componenta Oyj:n 16.5.2019
pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden
1.1. - 31.12.2018
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen
ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta
31.12.2018 päättyneeltä
tilikaudelta.

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan vuosipalkkiona
50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa.
Lisäksi mahdollisten
hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan
vuosipalkkiona 5 000
euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön
mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin
neljä (4). Yhtiökokous päätti
valita nykyisen hallituksen jäsenet Anne
Leskelän, Asko Nevalan ja Petteri
Walldénin uudelleen hallituksen jäseniksi
sekä Harri Pynnän hallitukseen uutena
jäsenenä.

Hallitus valitsi
yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen
puheenjohtajaksi Petteri Walldénin ja varapuheenjohtajaksi
Anne
Leskelän.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n. Päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT
Samuli Perälä. Tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä
siten, että
yhtiökokoukset voidaan yhtiön kotipaikan lisäksi pitää
vaihtoehtoisesti joko
Vantaalla, Espoossa tai Karkkilassa.

Yhtiöjärjestyksen kohta 8 kuuluu
yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen
seuraavasti:

”8. Kokouskutsu

Kutsu
yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla
ja
pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme
(3)
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään
yhdeksän (9)
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi
päättää
julkaista kutsun myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajan on halutessaan
osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
ennakolta kokouskutsussa mainitulla
tavalla ja viimeistään siinä mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan
kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Yhtiökokous voidaan pitää paitsi
yhtiön kotipaikassa myös Vantaalla, Espoossa
tai Karkkilassa.”

Yhtiökokouksen
pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Componenta Oyj:n
verkkosivuilla
osoitteessa www.componenta.com viimeistään 30.5.2019
alkaen.

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Harri
Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh.
010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta
toimittaa valettuja ja
koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat
globaaleja ajoneuvo-, kone
- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq
Helsingissä.