English Estonian
Avaldatud: 2020-04-17 17:30:00 CEST
Nordecon
Majandusaasta aruanne

2019. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek

Nordecon AS-i nõukogu kiitis 16.04.2020 toimunud koosolekul heaks Nordecon AS-i konsolideeritud 2019. aasta auditeeritud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ette valmistatud aruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.

Nordecon AS-i aktsionäridele kuuluv 2019. a majandusaasta puhaskasum on 3 378 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 9 005 tuhat eurot. Juhatus teeb ettepaneku jätta Seltsi jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2019 suuruses 12 383 tuhat eurot jaotamata ja eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha.

2019. aasta majandusaasta aruanne, selles sisalduv sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek on lisatud käesolevale teatele ning on kättesaadav NASDAQ Tallinna börsi koduleheküljelt www.nasdaqbaltic.com ja emitendi koduleheküljel www.nordecon.com (lühikokkuvõte: www.nordecon.com/aasta2019). Samuti on majandusaasta aruandega võimalik tutvuda ettevõtte asukohas Toompuiestee 35, Tallinn.

Auditeeritud aruandes ei tehtud olulisi korrigeerimisi võrreldes 06.02.2020 avalikustatud esialgsete majandustulemustega.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 690 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
www.nordecon.com

Manus


Nordecon_Aruanne_2019.pdf