English Estonian
Avaldatud: 2022-12-16 07:00:00 CET
Merko Ehitus
Finantskalender

Investorkalender 2023

2023. aastal avaldab AS Merko Ehitus konsolideeritud majandustulemused alljärgnevalt:
    

Kuupäev Sündmus

 
9. veebruar 2023
  
2022. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne
    
6. aprill 2023
  
2022. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
    
5. mai 2023
  
2023. aasta 3 kuu auditeerimata vahearuanne
    
3. august 2023
  
2023. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne
    
2. november 2023
  
2023. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne
    

Aktsionäride korraline üldkoosolek 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamiseks toimub 2023. aasta teises kvartalis. Konkreetne aeg ja asukoht teatatakse jooksvalt.

Urmas Somelar
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2021. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 670 inimesele ning ettevõtte 2021. aasta müügitulu oli 339 miljonit eurot.