English Estonian
Avaldatud: 2022-04-14 11:37:09 CEST
EfTEN Real Estate Fund
Börsiteade

EfTEN Real Estate Fund III AS-i korralise üldkoosoleku otsused 14.04.2022

14.04.2022 toimus Radisson Collection Hotel II korruse konverentsikeskuses aadressil Tallinn, Rävala 3, EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. 

Koosolekul osales 141 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 3 505 510 häält, mis moodustab 69,11 % kõikide aktsiatega esindatud häältest. Neist 17 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 63 620 häält, mis moodustas 1,25 % kõigist aktsiatega määratud häältest, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist elektrooniliselt vastavalt koosoleku kutses avalikustatud elektroonilise hääletamise korrale. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

Fondi majandusaasta aruande 2021 ja tasustamisaruande kinnitamine
Aktsionärid otsustasid 3 505 184 hääle ehk 99,99 % poolthäälega kinnitada EfTEN Real Estate Fund III AS-i majandusaasta aruande 2021 ja tasustamisaruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Kasumi jaotamine
Aktsionärid otsustasid 3 505 184 hääle ehk 99,99 % poolthäälega kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku: Fondi 2021. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 13 099 tuhat eurot. Jaotamata kasum seisuga 31.12.2021 on kokku 28 412 tuhat eurot, mis jaotada järgmiselt: 
Eraldised reservkapitali: 660 tuhat eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 4 058 tuhat eurot (80 eurosenti aktsia kohta).
Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks.
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 23 694 tuhat eurot. 
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28.04.2022 (record date) fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 27.04.2022. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 06.05.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Tasustamise põhimõtted
Aktsionärid otsustasid 3 505 069 hääle ehk 99,99 % poolthäälega kinnitada fondi juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Üldkoosoleku protokoll tehakse fondi kodulehel (https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/) kättesaadavaks hiljemalt 7 päeva möödudes üldkoosoleku toimumisest.

Üldkoosoleku ülekande videosalvestis on järelvaadatav fondi kodulehel (https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/) asuva lingi kaudu 7 päeva jooksul koosoleku toimumisest, s.o kuni 21.04.2022.

Viljar Arakas
juhatuse liige
Tel. 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee