Paskelbta: 2021-05-25 15:19:42 CEST
Linas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Linas“ 2021 m. gegužės 25 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 1. Išbraukti Bendrovės akcijas iš vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai. Įgalioti Bendrovės vadovą – direktorių su teise perįgalioti kitą asmenį, įgyvendinus oficialų siūlymą, pateikti priežiūros institucijai prašymą ir kitus dokumentus, būtinus sprendimui dėl Bendrovės nebelaikymo emitentu priėmimui. Patvirtinti akcinę bendrovę UAB „Verslo dizainas“ (juridinio asmens kodas 302529076) asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
Tel. (8 45) 506100