Avaldatud: 2021-06-30 08:02:04 CEST
Ekspress Grupp
Börsiteade

Olulise osaluse muutus

AS Ekspress Grupp teatab muudatusest olulist osalust omavate aktsionäride struktuuris.

29.06.2021 sõlmiti leping, mille tulemusel võõrandab KJK Fund SICAV-SIF kõik talle kuuluvad 4 002 052 ASi Ekspress Grupp aktsiat OÜ-le HHL Rühm. Võõrandatavate aktsiate arv moodustab 13,00% kõikidest ASi Ekspress Grupp aktsiatest. Tehing viiakse lõpuni ja aktsiate omand läheb üle 2021. aasta  augustis.

Tehingu tulemusel tõuseb 2021. aasta augustis Hans Luige osalus ASis Ekspress Grupp kokku 73,23%ni – OÜ HHL Rühm osalus suureneb 47,37%-ni (14 589 365 aktsiat) ja Hans Luige osalus jääb samaks 25,86% (7 963 307 aktsiat).


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1600 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.