English Estonian
Avaldatud: 2021-10-18 15:35:15 CEST
Arco Vara
Börsiteade

Arco Vara AS avaliku pakkumise tulemused ja uute aktsiate jaotus

15. oktoobril 2021 kell 16:00 lõppes Arco Vara AS-i aktsiate avalik pakkumine.

Avalikult pakuti kuni 1 000 000 aktsiat. Pakkumise käigus märgiti pakutav maht üle 4,84-kordselt ehk kokku 4 835 950 aktsiat. Märkimises osales 6 860 investorit.

Juhataja Miko-Ove Niinemäe kommentaar: „Mul on hea meel, et Arco Vara on tulnud viimase aasta jooksul kinnisvara ja börsi maastikul rohkem pildile. Seda näitab ka enam kui 6000 uue investori huvi ja suur märkijate arv. Seatud eesmärk 1000 uue investori näol sai oluliselt ületatud, mis tõstab Arco Vara aktsionäride arvu juba ligi 10 000-ni. Patt oleks nuriseda, arvestades, et oleme seitsmekordistanud Arco Vara investorite arvu 10-ne kuuga ja saame enesekindlamalt fookuse järgmistele projektidele asetada.“

Uued aktsiad jaotatakse pakkumises osalenud investorite vahel järgmiselt:

  1. Esmajärjekorras jaotatakse igale uuele investorile, kes ei ole Arco Vara aktsionäride nimekirjas 19. septembri 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (edaspidi „uued investorid“), tema poolt märgitud aktsiad, kuid mitte rohkem kui 100 aktsiat.

Uusi investoreid osales pakkumisel 6116 ja neile jaotatakse kokku 532 775 aktsiat.

  1. Teises järjekorras jaotatakse pakkumise aktsiad kõigi märkimiskorraldusi esitanud investorite vahel, vastavalt nende poolt märgitud aktsiatele, kuid mitte rohkem kui
    5 000 aktsiat. Kuna teises järjekorras ei jätkunud aktsiaid kõigile märkimiskorralduse esitanud investoritele kuni 5 000 aktsia jaotamiseks, jaotatakse pakkumise aktsiad teise järjekorra investorite vahel proportsionaalselt arvestades nende poolt märgitud aktsiate arvu kuni 5 000 aktsiani ning uute investorite puhul arvestades märgitud aktsiate arvust maha neile esmajärjekorras kirjeldatud viisil juba jaotatud aktsiad.

Teises järjekorras jaotatakse 467 225 aktsiat. Iga teise järjekorra investor saab 12,93% algselt märgitud mahust. Suurim teises järjekorras jaotatav aktsiate arv investori kohta on seega 646 aktsiat.

  1. Kolmandas järjekorras oli plaan jaotada ülejäänud pakkumise aktsiad proportsionaalselt nende investorite vahel, kes märkisid 5 001 või enam pakkumise aktsiat, kuid kuna esmajärjekorra ja teise järjekorra investorid märkisid kokku rohkem kui 1 000 000 pakkumise aktsiad, ei jätkunud aktsiaid kolmanda järjekorra investoritele.

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 20. oktoobril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval. Uued aktsiad on plaanis võtta kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas, esimeseks kauplemispäevaks on 28. oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev.
           
Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
tiina.malm@arcovara.com