Avaldatud: 2021-03-01 17:50:00 CET
Tallink Grupp
Börsiteade

AS Tallink Grupp esitas hagiavalduse AS Tallinna Sadam vastu

AS Tallink Grupp esitas 1. märtsil 2021 Harju Maakohtule hagiavalduse AS Tallinna Sadam vastu 15,4 miljoni euro suuruses nõudes. Hagiavaldusega nõuab AS Tallink Grupp AS-lt Tallinna Sadam hüvitist Vanasadamas sadamateenuste pakkumisel turgu valitseva seisundi kuritarvitamise tõttu alusetult rikastumise või alternatiivselt kahju tekitamise eest. Konkurentsiseaduse kohaselt on turgu valitsevat seisundit omaval ettevõtjal keelatud otsene või kaudne ebaõiglaste ostu- või müügihindade või muude ebaõiglaste äritingimuste kehtestamine või rakendamine.

Esitatud nõue hõlmab AS-i Tallink Grupp poolt makstud tasusid aastatel 2017, 2018 ja 2019. AS Tallink Grupi hinnangul on AS Tallinna Sadam kehtestanud Tallinna Vanasadamas reisilaevadele pakutavate sadamateenuse osas ebaõiglaselt kõrged hinnad, kuritarvitades selliselt AS-ile Tallinna Sadam kuuluvat turgu valitsevat seisundit Vanasadamas sadamateenuste pakkumisel.


Joonas Joost
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee