Publicēts: 2019-09-09 15:45:09 CEST
Valmieras stikla škiedra
Pārvaldītāju darījumi

Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 19.panta prasībām

Papildu informācija pievienotajā dokumentā.

Kontaktinformācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tel.: +371 6420 2216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
Vairāk informācijas par uzņēmumu: www.valmiera-glass.com

Pielikums


Notification on Managers Transaction_05092019_BPD.pdf