Paskelbta: 2020-11-23 16:00:00 CET
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

Priimti sprendimai dėl AB „Klaipėdos nafta“ SGD pakartotino dujinimo ir perkrovos paslaugų kainų 2021-iems metams

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2020 m. lapkričio 23 d. priėmė sprendimus dėl suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotino dujinimo paslaugos kainos pastoviosios ir kintamos dalių patvirtinimo, kurios atitinkamai sudaro: pastovioji dalis 151,38 EUR/MWh/parą/metus ir kintamoji dalis 0,41 EUR/MWh (2020 m. sudarė 0,35 EUR/MWh). Taip pat nustatyta diferencijuota suskystintų gamtinių dujų perkrovos paslaugos kaina, taikoma atitinkamai pagal perkraunamų krovinių dydžius (bendras tarifas 2020 m. – 1,11 EUR/MWh):
Mažiems koviniams, kurių dydis neviršija 15.000 m3 SGD – 0,53 EUR/MWh;
Vidutiniams kroviniams, kurių dydis nuo 15.000 iki 50.000 m3 SGD – 0,41 EUR/MWh;
Didiesiems kroviniams, kurių dydis viršija 50.000 m3 SGD – 0,30 EUR/MWh.
Nauji tarifai įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d.

2020 m. lapkričio 12 d. Taryba nustatė SGD pakartotinio dujinimo pajamų viršutinę ribą 2021-iems metams, kuri sudaro 32,5 mln. EUR.

Daugiau informacijos apie priimtus nutarimus pateikiama Tarybos interneto tinklalapyje www.vert.lt.


Jonas Lenkšas, Finansų tarnybos direktorius, tel. +370 694 80594.