English Lithuanian
Paskelbta: 2023-03-29 08:30:00 CEST
Akcinė bendrovė "INVL Baltic Farmland"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl pritarimo AB „INVL Baltic Farmland“ dividendų skyrimui už 2022 m.

2023 m. kovo 29 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,15 EUR dividendų akcijai už 2022 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma sudaro 484 tūkst. EUR).

Bendrovės valdyba pažymi, kad 2018 m. balandžio 10 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtinta Dividendų mokėjimo politika, numatanti, skirti ne mažiau kaip 0,10 EUR akcijai.

Bendrovė pažymi, kad dividendai bus išmokėti bei dividendų mokėjimo tvarka už 2022 m. paskelbta per mėnesį nuo vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio sprendimą skirti dividendus.  Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2023 m. balandžio 13 d. pabaigoje), bus akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“, ISIN kodas LT0000128753, akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2022 metus, yra 2023 m. balandžio 12 d.

Papildoma Informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ akcininkams už 2022 metus išmokės didesnius nei įprasta dividendus – 484 tūkst. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,15 euro. Šis ir kiti sprendimai priimti šiandien vykusiame bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

„INVL Baltic Farmland“ veikla pernai buvo sėkminga ir tai sukuria galimybę išmokėti akcininkams didesnius nei įmonės dividendų politikoje numatytus (ne mažiau kaip 0,10 euro vienai akcijai) dividendus“, – sako „INVL Baltic Farmland“ valdybos pirmininkas Alvydas Banys.

Bendrovės akcininkų susirinkimas trečiadienį, be „INVL Baltic Farmland“ 2022 metų finansinės ataskaitos ir pelno paskirstymo patvirtinimo, taip pat nustatė naują savų akcijų įsigijimo tvarką.

Pagal naują tvarką savoms akcijoms įsigyti būtų naudojamas jau turimas 3,08 mln. eurų rezervas. „INVL Baltic Farmland“  įsigyjamų savų akcijų skaičius negalės viršyti 10 proc. įmonės įstatinio kapitalo, o savoms akcijoms supirkti nustatytas 18 mėn. terminas nuo sprendimo priėmimo akcininkų susirinkime dienos. Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 euro, o minimali – 3,00 euro.

Akcininkai taip pritarė siūlymui dėl Akcinių bendrovių įstatymo pokyčių atnaujinti bendrovės Audito komiteto nuostatus ir įstatų redakciją bei atlygio politiką.

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė pernai gavo 722 tūkst. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbo 1,97 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – atitinkamai 8,6 proc. ir 39,5 proc. daugiau nei 2021 metais.

Šiais metais „INVL Baltic Farmland“ prognozuoja gauti 790 tūkst. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbti 365 tūkst. eurų grynojo pelno. Ši prognozė parengta darant prielaidą, kad per 2023 metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių ir nebus pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimo pokyčių bei pirkėjų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas  egle.surpliene@invaldainvl.com