Offentliggjort: 2016-10-20 12:00:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 97, 2016 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit- aktieselskab
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit
Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. januar 2017 gennemføres en
elektronisk auktion i
november 2016.
Nordea Kredit refinansierer
rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og
auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen      Auktionen
foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
           Ved
auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og
          
auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud
          
over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til
          
skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive
          
tale om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen
          
vil ikke få nogen tildeling.
Auktionsperiode    Fra den 22. november til og
med den 24. november 2016.

Beløb        De udbudte mængder samt
fordeling på dage forventes
          offentliggjort i uge 44,
2016.

Valør        2. januar 2017.

Deltagere      Bud kan afgives
af alle med adgang til det danske
          obligationsmarked på
NASDAQ Copenhagen.

          Bud kan også afgives til Nordea
Markets. Kontaktpersoner
          er Bjarne Hammeken på telefon 3333
1707 og Kim Bek
          Petersen på telefon 3333 1644.

Yderligere
spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag
på telefon 3333 1663 eller Finn Nicolaisen på telefon 3333 1625.
Venlig
hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Auktion.01012017.DK 1.meddelelse.pdf