Publicēts: 2020-07-30 13:47:13 CEST
PATA Saldus
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "PATA Saldus" 2020. gada 30. jūlija kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Akciju sabiedrība “PATA Saldus” (Reģ. Nr.40003020121, Kuldīgas 86C, Saldus, LV-3801) paziņo, ka kārtējā akcionāru sapulce 2020. gada 30. jūlijā ir notikusi.

Balsstiesīgo akciju skaits - 774 272 akcijas.
Sapulcē piedalījās 3 akcionāri, kuri pārstāv 736 576 balsstiesīgās akcijas, kas ir 95.13 % no balsstiesīgā kapitāla.      

Pielikumā:
1. 2020. gada 30. jūlija kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi.
2. AS “PATA Saldus” Valdes un padomes atalgojuma politika.

Kontaktinformācija:
Personāla speciāliste Zane Radziņa
Tālrunis: +37163807072
e-pasts: info@patasaldus.lv

 


Pienemtie lemumi 2020 LV.pdf
AS_PATA_Saldus_atalgojuma politika_LV.pdf