English Estonian
Avaldatud: 2014-04-24 15:45:00 CEST
Nordecon
Majandusaasta aruanne

2013. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek

Tallinn, Eesti, 2014-04-24 15:45 CEST -- Nordecon AS-i nõukogu kiitis 24.04.2014 toimunud koosolekul heaks Nordecon AS-i konsolideeritud 2013. aasta auditeeritud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ette valmistatud aruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.

Nordecon AS-i aktsionäridele kuuluv 2013. a majandusaasta puhaskasum on 4 642 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 6 039 tuhat eurot. Juhatus teeb ettepaneku maksta dividendideks 0,03 eurot aktsia kohta (923 tuhat eurot) ja mitte teha eraldisi reservkapitali.

2013. aasta majandusaasta aruanne, selles sisalduv sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek on lisatud käesolevale teatele ning on kättesaadav NASDAQ OMX Tallinna börsi koduleheküljelt www.nasdaqomxbaltic.com ja emitendi koduleheküljel www.nordecon.com. Samuti on majandusaasta aruandega võimalik tutvuda ettevõtte asukohas Pärnu mnt 158/1, Tallinn.

Võrreldes 13.02.2014 avalikustatud esialgsete majandustulemustega on auditeeritud puhaskasum väiksem 561 tuhat eurot. Sellest olulise osa moodustab vahearuande avalikustamise järgselt lahendi saanud kohtuotsuse tulemuse (vastav börsiteade avalikustati 27.02.2014) kajastamine 2013. aasta finantsaruannete koosseisus.

 

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2013. aasta konsolideeritud müügitulu oli 174 miljonit eurot ja puhaskasum 4,6 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd üle 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.

         Raimo Talviste
         Nordecon AS
         Finants- ja investorsuhete juht
         Tel: +372 615 4445
         Email: raimo.talviste@nordecon.com
         www.nordecon.com


Nordecon_Aruanne_2013.pdf