Paskelbta: 2021-02-26 18:30:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Ignitis grupė“ skelbs finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo konkursą

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad dėl išaugusių Bendrovės įmonių grupės veiklos apimčių ir poreikių, nebus pratęsta finansinių audito paslaugų teikimo sutartis, kuri buvo sudaryta 2019 m. kovo 4 d. su UAB „Ernst & Young Baltic” dėl 2019–2021 m. Bendrovės ir jos patronuojamųjų įmonių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito.

Bendrovė greitu metu skelbs naują finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo konkursą ir apie išrinktą audito bendrovę informuos teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovės vertinimu, sutarties su UAB „Ernst & Young Baltic” nutraukimas Bendrovei ir jos dukterinėms bendrovėms įtakos neturės.


Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076