Publicēts: 2020-08-18 15:31:39 CEST
Grindeks
Iekšējā informācija

Akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2020. gada 18. augusta ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

Akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2020. gada 18. augusta ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

 

  1. Par dividenžu izmaksu

Izmaksāt akciju sabiedrības „GRINDEKS” akcionāriem dividendes EUR 8 818 200 apmērā no peļņas, kas gūta līdz 2017.gada 31.decembrim, sekojošā kārtībā:

0.92 EUR par akciju, nosakot par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2020. gada 15. septembri, dividenžu aprēķina datumu 2020. gada 16. septembrī un par dividenžu maksājuma datumu 2020. gada 17. septembri.

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

AS „GRINDEKS” valdes vārdā –


Valdes priekšsēdētājs J.Hmeļņickis

  

Kontakti:

Laila Kļaviņa
AS „GRINDEKS” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012; fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv

www.grindeks.lv