Avaldatud: 2020-12-22 09:45:15 CET
Nordecon
Erakorralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsus

Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus 22. detsembril 2020. a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Zeta (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorrale vastu järgmise otsuse:

Päevakorrapunkt 1.  Seltsi kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Jaotada Seltsi aktsionäridele kinnitatud 2019 majandusaasta aruande alusel kasum järgmiselt: Seltsi 2019. aasta konsolideeritud puhaskasum on 3 378 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 9 005 tuhat eurot, kokku moodustas jaotuskõlblik kasum 31.12.2019. a seisuga seega 12 383 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 0,06 eurot aktsia kohta. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 07.01.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 06.01.2021; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud  isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 25.03.2021.

Vastavalt koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale oli Nordecon AS üldkoosolekul esindatud 17 793 464 Seltsi lihtaktsiatega määratud häält ehk 56,44% aktsiatega määratud häältest.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 710 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com 
www.nordecon.com