Paskelbta: 2020-04-28 12:00:00 CEST
Utenos Trikotazas
Metinė informacija

AB ,,Utenos trikotažas" 2019 m. metinė informacija

 Pateikiamas AB ,,Utenos trikotažas" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2020 m. balandžio 28 dieną patvirtintas 2019 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada, metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas). AB,,Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Petras Jašinskas


Priedai


Priedas 2.19-UT Final LT FS_audit_parasa2019.pdf
Mat_atsaking_pat20200428.pdf