Paskelbta: 2021-08-26 13:02:11 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. rugpjūčio 25 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-08-26 13:02 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. rugpjūčio 25 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 43,5618 8,9013 1,6812 158344,1037
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,3011 0 1,114 281265,5266
INVL Baltijos fondas 47,5512 133,582539 0 211259,486905

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com