Paskelbta: 2020-07-01 17:00:00 CEST
K2 LT
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie 2020 m. pirmąjį pusmetį atliktus kremavimus

AB „K2 LT“ valdomas „Lietuvos krematoriumas“ 2020 metų pirmąjį pusmetį atliko 3’975 kremavimus. Tai yra 67% daugiau, nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu (2’383 kremavimai).

Bernardas Vilkelis
Direktorius
bernardas@k2lt.lt