Publicēts: 2021-01-06 07:56:37 CET
Rīgas kuģu būvētava
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS „Rīgas kuģu būvētava” neauditēts 2020.gada 3 mēnešu finanšu pārskats

Neauditētu 2020.gada 3 mēnešu finanšu pārskatu skatīt pielikumā

2020.gada 3 mēnešos AS „Rīgas kuģu būvētava” kopējais neto apgrozījums bija 360 616 EUR (salīdzinoši 2019.gada 3 mēnešos kopējais neto apgrozījums bija 80 603 EUR).

AS „Rīgas kuģu būvētava” pārskata periodu pabeigusi ar bruto zaudējumiem 148 786 EUR apmērā (attiecīgi 2019.gada 3 mēnešos bruto zaudējumi bija 442 917 EUR), savukārt 2020.gada 3 mēnešos tīrie zaudējumi bija 161 941 EUR apmērā (attiecīgi 2019.gada 3 mēnešos tīrie zaudējumi bija 620 019 EUR).

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde


rkb 2020 3 menesu parskats lat.pdf