Offentliggjort: 2009-08-13 12:23:16 CEST
Københavns Lufthavne A/S
Halvårsrapport
Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar - 30. juni 2009
DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR -
30.
JUNI 2009 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden
1. januar - 30.
juni 2009. 


RESUME FOR DE FØRSTE SEKS MÅNEDER AF 2009


Den aktuelle økonomiske afmatning har haft en negativ indvirkning på
CPH's
regnskab for første halvår 2009 på grund af et fald i passagerantallet
på 13,0
procent i forhold til samme periode i 2008. Der var tegn på,
at
passagerantallet i slutningen af halvåret var ved at stabilisere sig - om
end
på et lavere niveau end sidste år. 

Sommertrafikken har været fornuftig
med et fald på omkring 7-8 procent i
forhold til rekordsommeren 2008. Meget
tyder derfor på, at faldet er bremset
og, at passagerantallet er ved at
stabilisere sig på et lavere niveau efter et
første halvår med en nedgang på
13,0 procent i antallet af passagerer. Det
betyder ikke, at krisen er slut, og
CPH er fortsat usikker på, hvordan specielt
rejsemønstret for de
forretningsrejsende vil forme sig til efteråret. 

CPH har haft øgede
afskrivninger som følge af investering i
serviceforbedringer, øgede
personaleomkostninger på grund af omstruktureringer
samt øgede finansielle
omkostninger efter en nylig gennemført refinansiering,
der delvist blev
opvejet af tilbageførsel af hensættelser. Sammen med det
faldende
passagerantal, der har påvirket omsætning, har dette påvirket
indtjeningen
negativt. 

Omsætningen faldt med 7,0 procent til DKK 1.424,6 mio. kr., og
resultatet før
skat, der er særlig påvirket af de øgede finansielle
omkostninger, blev på DKK
393,7 mio. kr., hvilket er 30,7 procent lavere end
for første halvår 2008. 

Trafikmønsteret, som allerede kunne ses efter
første kvartal, fortsætter. Det
er hårde tider for rejse- og flybranchen, og
det påvirker også CPH's regnskab,
og resultatet er derfor lavere end for samme
periode sidste år. Men CPH
formåede at tilpasse organisationen rettidigt, og
investeringsniveauet er
justeret til den aktuelle situation, og derfor leverer
CPH fortsat et positivt
resultat. 


HIGHLIGHTS FOR DE FØRSTE SEKS MÅNEDER
AF 2009

• Passagerantallet i Københavns Lufthavn faldt med 13,0 procent.
Antallet af
lokalt afgående passagerer faldt med 12,9 procent, og
transfererende passagerer
faldt med 18,5 procent 

• Omsætningen faldt med
7,0 procent til DKK 1.424,6 mio. (2008: DKK 1.531,3
mio.) 

• EBITDA faldt
13,9 procent til DKK 726,8 mio. (2008: DKK 844,1 mio.). EBITDA
udgjorde DKK
755,6 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2008: DKK
851,8 mio.)


• EBIT faldt 21,1 procent til DKK 510,9 mio. (2008: DKK 647,7 mio.).
Korrigeret
for særlige forhold udgjorde EBIT DKK 539,7 mio. (2008: DKK 655,4
mio.) 

• Resultat fra de internationale investeringer udgjorde et overskud
på DKK 6,5
mio., hvilket er en stigning på DKK 7,1 mio. (2008: underskud på
DKK 0,6 mio.) 

• Resultat før skat faldt til DKK 393,7 mio. (2008: DKK 568,4
mio.). Korrigeret
for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 422,5
mio. (2008: DKK 576,1
mio.). Resultat før skat er påvirket af høje
renteomkostninger grundet et
højere gældsniveau kombineret med en stigning i
øvrige finansielle omkostninger
som følge af refinansieringen i marts 2009


• Investeringer udgjorde DKK 237,0 mio. i de første seks måneder (2008:
DKK
441,8 mio.). CPH arbejder fortsat på serviceforbedringer til
flyselskaberne og
passagererne og fastholder et væsentligt investeringsniveau
trods den
økonomiske afmatning 

• CPH tilpassede organisationen i 1.
kvartal 2009 som et resultat af det
faldende passagerantal. Det betød, at CPH
har måttet afskedige 74 medarbejdere 

• I marts 2009 optog CPH
kreditfaciliteter på DKK 1.625 mio. og EUR 131 mio.
med tre års løbetid. De
nye faciliteter, svarende til DKK 2,6 mia., blev
stillet af en gruppe på syv
banker 


FORVENTNINGER TIL 2009 

Antallet af passagerer i Københavns
Lufthavn er faldet med 13,0 procent i 1.
halvår 2009. Faldet i
passagerantallet blev dog reduceret til 8,7 procent i
juni måned, hvilket
viser, at mange har valgt at rejse på sommerferie på trods
af den økonomiske
afmatning. Faldet i passagerantallet har haft en væsentlig
effekt på
omsætningen og resultat før skat. 

CPH søger fortsat at tilpasse
investeringsniveauet til den nuværende økonomiske
situation. På trods af de
finansielle udfordringer i 2009 har CPH dog besluttet
at fastholde planen om
at investere et betydeligt beløb i henhold til en
kommercielt fleksibel
investeringsplan til gavn for flyselskaber og passagerer. 

Antallet af
passagerer forventes at falde i 2009 grundet påvirkninger fra den
økonomiske
afmatning og Sterlings konkurs. På baggrund af den negative
forventning til
trafikken forventes resultat før skat fortsat at være lavere
end i 2008, når
der korrigeres for særlige forhold.
 


annex 2 h1 2009 stock announcement dk.pdf