Danish
Offentliggjort: 2022-01-06 09:09:31 CET
PFA Invest
Finanskalender

Finanskalender 2022 for Investeringsforeningen PFA Invest

Hermed følger den forventede finanskalender for Investeringsforeningen PFA Invest i 2022

1. februar 2022        Frist for fremsættelse af forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.
17. marts 2022        Offentliggørelse af årsrapport for 2021.
7. april 2022        Ordinær generalforsamling.
30. august 2022        Offentliggørelse af halvårsrapport for første halvår 2022.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til Sine Brandt.

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S