English Lithuanian
Paskelbta: 2021-03-05 08:05:00 CET
East West Agro AB
Tarpinė informacija

AB East West Agro 2020 m. dvylikos mėnesių veiklos ataskaita ir neaudituotos FA

Kauno r., 2021-03-05 08:05 CET -- AB East West Agro 2020 m. dvylikos mėnesių veiklos ataskaita ir neaudituotos FA pateiktos prieduose.

         Finansų direktorius
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt


Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
2020 tarpiniai veiklos rezultatai.pdf
2020 FA neaudituotos.pdf