Published: 2020-04-03 08:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2020 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2020 m. finansinių metų šešių mėnesių rugsėjo – vasario mėn. pardavimai sudarė 40 413 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio pardavimai – 37 335 tūkst. EUR.

Grupės 2020 finansinių metų šešių mėnesių rugsėjo – vasario mėn. grynasis pelnas siekė 2 337 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 567 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 4 014 tūkst. EUR, prieš metus buvo 1 584 tūkst. EUR.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2020 m. finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. pardavimai sudarė 19 065 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 18 409 tūkst. EUR.

Grupės 2020 m. finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. grynasis pelnas sudarė 775 tūkst. EUR., praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 151 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 1 607 tūkst. EUR, prieš metus buvo 632 tūkst. EUR.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel +370 (5) 2525700

Priedas


AB VILNIAUS BALDAI 2020 finansiniu metu sesiu menesiu veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf