English Lithuanian
Paskelbta: 2020-02-28 12:00:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Finansų ministerijos inicijuotos darbo grupės rekomendacijų ir siūlymo pritarti UAB „Ignitis grupė“ pirminio viešo akcijų siūlymo inicijavimo veiksmams

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. vasario 28 d. gavo jos vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) raštą (toliau – Raštas), kuriuo informuojama apie tai, kad Bendrovės ilgalaikio finansavimo alternatyvas vertinusi darbo grupė (toliau – Darbo grupė) 2020 m. vasario 28 d. pateikė savo rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos).

Rekomendacijose nurodoma, kad, įvertinusi visas svarstytas Bendrovės ilgalaikio finansavimo alternatyvas, Darbo grupė priėjo prie išvados, jog iš galimų akcinio kapitalo pritraukimo būdų efektyviausias yra Bendrovės pirminis viešas akcijų siūlymas (angl. initial public offering, IPO), ir rekomendavo Finansų ministerijai teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti sprendimų, kuriais būtų pavesta Bendrovei įgyvendinti pirminį viešą Bendrovės akcijų siūlymą, išleidžiant naują akcijų emisiją, priėmimą.

Su Darbo grupės rekomendacija galima susipažinti Finansų ministerijos interneto svetainėje, adresu www.finmin.lrv.lt

Bendrovės gautame Finansų ministerijos rašte informuojama, kad Finansų ministerija pritaria Rekomendacijoms ir, atsižvelgdama į jas, artimiausiu metu ketina teisės aktų nustatyta tvarka teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo projektą, kuriuo būtų siūloma pritarti pirminio viešo Bendrovės akcijų siūlymo inicijavimo veiksmams – Bendrovės pertvarkymui iš uždarosios akcinės bendrovės į akcinę bendrovę ir Bendrovės įstatinio kapitalo didinimui.

Kaip buvo skelbta Bendrovės pranešime apie esminį įvykį (nuoroda), Darbo grupė buvo sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1K-373 „Dėl darbo grupės sudarymo“.

Darbo grupę sudarė jos vadovas finansų ministras Vilius Šapoka, Darbo grupės vadovo pavaduotojas finansų viceministras Darius Sadeckas, energetikos viceministras Egidijus Purlys, ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka, Ministro Pirmininko patarėjas Lukas Savickas, VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūros“ direktorius Vidas Danielius, Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininkas Darius Daubaras bei valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

Darbo grupei buvo pavesta iki 2020 m. kovo 1 d. atlikti Bendrovės ilgalaikio finansavimo alternatyvų ir jų įtakos akcininko lūkesčių, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Bendrovės ilgalaikio finansinio tvarumo ir strategijos 2030 įgyvendinimui bei Lietuvos Respublikos ekonominei, socialinei politikai, nacionaliniam saugumui ir kapitalo rinkų raidai vertinimą bei pateikti rekomendacijas Finansų ministerijai dėl Bendrovės ilgalaikio finansavimo užtikrinimo alternatyvų.

Pateikusi rekomendacijas, Darbo grupė baigė savo darbą. 

Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene komunikacijos vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt