Published: 2018-03-15 19:14:33 CET
TM hf.
Niðurstöður hluthafafundar

Tryggingamiðstöðin hf. - Niðurstöður aðalfundar 15. mars 2018.

Tryggingamiðstöðin hf.
Niðurstöður hluthafafundar


Tryggingamiðstöðin hf. - Niðurstöður aðalfundar 15. mars 2018.

Á aðalfundi Tryggingamiðstöðvarinnar hf. í dag, 15. mars 2018, voru samþykktar tillögur um ráðstöfun tekjuafgangs félagsins, heimild til að kaupa eigin hluti m.a. á grundvelli endurkaupaáætlunar, starfskjarastefnu félagsins, breytingar á samþykktum félagsins og þóknun til stjórnar og undirnefnda stjórnar.

Stjórnin félagsins var sjálfkjörin og verkaskipting innan stjórnarinnar er óbreytt frá því sem var á liðnu starfsári, en stjórnin er skipuð sem hér segir:

Í aðalstjórn:
Örvar Kærnested formaður,
Kristín Friðgeirsdóttir varaformaður,
Andri Þór Guðmundsson meðstjórnandi,
Einar Örn Ólafsson meðstjórnandi og
Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir meðstjórnandi.

Í varastjórn:
Bjarki Már Baxter og
Bryndís Hrafnkelsdóttir.

Nánar um niðurstöður aðalfundarins og upplýsingar um stjórnarmenn vísast til viðhengis sem fylgir tilkynningu þessari. Að auki er viðhengi með samþykktum félagsins með áorðnum breytingum.

Ársskýrslu félagsins fyrir árið 2017 má finna á heimasíðu félagsins eða á eftirfarandi slóð:

http://arsskyrsla.tm.is/

20180315 - Niðurstöður aðalfundar TM

Samþykktir TM - 2018-03-15


20180315 - Niurstour aalfundar TM.doc
Samykktir TM - 2018-03-15.pdf