Publicēts: 2020-04-17 07:54:37 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Finanšu informācija

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada martu

Rīga, Latvija, 2020-04-17 07:54 CEST -- Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2020. gada marta darbības pārskatu. Martā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes uz dažādu valsts institūciju pieprasījumiem.

Martā tika atgūti 11 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma – 778 miljoni EUR. Šobrīd Sabiedrībai pieejami naudas līdzekļi 1,73 miljardi EUR apmērā, kas nodrošina 84% visiem kreditoru prasījumiem.

Galvenie darbības pārskata dati 2020. gada 31. martā:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,34 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,02 miljardi EUR;
  • pieejamie naudas līdzekļi: 1,73 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 280,1 miljons EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 778 miljoni EUR.

Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska EY konsultantu komanda. Līdz marta beigām pārbaudes uzsāktas 661 kreditoram par kopējo prasījumu kopsummu 270 miljoni EUR.

         Jānis Bunte
         Komunikācijas departamenta vadītājs
         Likvidējamā ABLV Bank, AS
         Tel.: +371 6700 2432
         e-mail: janis.bunte@ablv.com


LAS_AB_31mar20_LV.pdf