Publicēts: 2020-07-30 07:20:24 CEST
Rīgas kuģu būvētava
Finanšu informācija

Par finanšu pārskatu publicēšanu

 

Sabiedrība informē, ka diemžēl tiek kavēts 2019.gada finanšu pārskata publicēšanas termiņš.

Sabiedrība plāno revidētu 2019.gada finanšu pārskatu un finanšu informāciju par 2020.gada trim un sešiem pārskata mēnešiem publicēt līdz 2020.gada 31.augustam.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde